Altın Borsası Nedir? Nasıl Üye Olunur?

Altın İşlemleri

Ülkemizde 1993 yılında yapılan kanun değişikliğine bağlı olarak Türk Parası Koruma ile ilgili olan kararın farklı bir şekle çevrilmesi ile birlikte altın ithalatı ve ihracatı serbest hale getirilmiştir. Altının ithalat – ihracatı için gerekli olan çalışmalar ve belgeler kolaylaştırılarak azaltılmıştır. Altın ticaretinin serbestleştirilmesi ile birlikte belirli bir denetime tabi olabilmesi için 1995 yılında İstanbul Altın Borsası kurulmuştur. 2013 yılında orsa İstanbul’un kurulması ile birlikte İstanbul Altın Borsası da kapatılıp başka bir forma çevrilmiş ve Borsa İstanbul bünyesinde faaliyetlerine devam etmiştir. Borsa İstanbul’un bünyesinde yer alan şekli ile de Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası adı altında işlemlerini sürdürmektedir. Ülkemizdeki altın ve değerli madenlere ek olarak kıymetli taşların alım satım işlemleri de Borsa İstanbul bünyesinde yer alan bu piyasada işlem görmektedir.

Altın Borsasının Çok Çeşitli Görevleri Mevcuttur

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın kuruluş amaçları arasında altın fiyatlarının istikrarlı bir şekilde devam etmesini sağlamak yer almaktadır. Buna ek olarak bu piyasanın altın piyasası ile finans sektörü arasında bir aracı görevi görmek, altın ihracatının düzenli bir hale gelmesini sağlamak, altın fiyatlarında referans kaynağı olmak gibi çok çeşitli görevleri de bulunmaktadır.

Altın Borsası’nda Sadece Üyeler Direkt İşlem Yapabilir

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda ancak üyeler işlem yapabilmektedir. Bu piyasaların üyelerine bakacak olursak bankalar, kıymetli maden aracı kuruluşları, yetkili müesseseler ve kıymetli maden üretimi ya da ticareti ile ilgili faaliyette bulunan anonim şirketler olduğunu görürüz. Bunlar dışındaki kişi ya da kuruluşların kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasında işlem yapma yetkisi mevcut değildir. Diğer kişiler ancak bu piyasada aracılık yetkisi olan aracı kuruluş kanalı ile işlemler gerçekleştirebilirler.

Altın Borsasında İşlem Yapmak İsteyen Kuruluşlar Mevzuat Şartlarını Yerine Getirmelidir

Kıymetli kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasında işlem yapmak isteyen kuruluşların öncelikli olarak ilgili mevzuatın gerektirdiği hükümleri yerine getirmeleri gerekir. Bu hükümler ise ilgili müsteşarlık tarafından belirlenir. Bu piyasada işlem yapmak üzere başvuran şirketlerin başvuruları Borsa İstanbul içinde bu alanda görevlendirilmiş olan personel tarafından incelenir gerekli görülürse sahada çeşitli tetkikler de gerçekleştirilir. Kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasında bazı kuruluşlar sadece Kıymetli Madenler Piyasası içinde işlem yapmak üzere izin alırlar ve bu kuruluşlar yalnızca kendilerine verilen yetkileri dahilinde işlemlerini gerçekleştirirler. Kıymetli madenler dışında bir alanda faaliyet gösteremezler.

Altın Borsasına Üye Olabilmek için Önemli Kriterler Mevcuttur

  • Altın alım satım işlemlerinin gerçekleştiği bu borsaya üye olabilmek için ise ciddi kriterler mevcuttur. Borsa İstanbul üyesi olan kuruluşların bir bölümüne ek kriterlerle Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda işlem yapma yetkisi verilir. Bunun dışında Borsaya üye olmadan işlem yapma yetkisi verilecek kurumlar için ise başka kriterler de mevcuttur.
  • İstenilen kriterleri sıralayacak olursak bu şirket ve kuruluşların önemli etki sahibi ortaklarının öncelikli olarak daha önce iflas etmiş, konkordato ilan etmiş, iflas erteleme talebi kabul edilmiş, Yeniden yapılandırma talebi kabul edilmiş ya da vergi borcu olmaması gerekir. Böyle ortaklık yapısı olan bir kuruluş altın piyasasında işlem gerçekleştiremez .
  • İkinci olarak ise yine ortaklarının bankacılık kanununa aykırılık ya da taksirli suçlar haricinde ağır hapis veya 5 yıldan daha fazla hapis cezası, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, tefecilik, inancı kötüye kullanma gibi çeşitli suçlardan da ceza almamış olması gerekir.
  • Aynı zamanda yine bu kişilerin ihaleye fesat karıştırma, vergi kaçırma ve teşebbüsü ile devlet sırlarını ifşa etme gibi konulardan da cezai işlemlere tabi olmamış olması lazımdır.
  • Yine bu kişilerin terörizmin finansmanı ile ilgili herhangi bir geçmiş vukuatlarının olmaması gerekir
  • Bu insanların aynı zamanda borsa tarafından belirlenen ekonomik güce ve itibara da sahip olmaları diğer bir kriterdir.

Borsa Yönetimi Tarafından İstenen Belgeler Zamanında Teslim Edilmelidir

Altın borsasında işlem yapmak isteyen kuruluşların ortakları olan bu kişilerin aynı zamanda borsa yönetim kurulu tarafından istenen diğer bilgileri de eksiksiz ve zamanında teslim etmeleri gerekmektedir. Kendilerinden istenen bu belgeleri eksiksiz ve zamanında teslim etmeyen kuruluşların borsa üyelikleri ve burada işlem yapma yetkileri düşmektedir.

Önceki Yazı
Forex Altın İşlemleri Nasıl Yapılır?
Sonraki Yazı
Forex Altın Alım – Satımı Nasıl Yapılır?
Altın Borsa Forex Piyasalarını Takip Edin!
Altın Borsa Forex Piyasalarını Takip Edin!

Son Yorumlar

    Arşivler